دوره JavaScript

(مقدماتی تا پیشرفته)

توضیحات دوره

در این دوره با اصول برنامه نویسی آشنا میشوید و یکی از مهمترین و کاربردی ترین زبانهای برنامه نویسی را یاد میگیرید . با جاوا اسکریپت میتوان صفحات وب پویا تا نوشتن Backend استفاده کرد . در این دوره تا سطح پیشرفته جاوا اسکریپت را یاد میگیرید .


مشخصات دوره
 • 50 ساعت
 • ارائه فایلهای تمرینی کلاس
 • پشتیبانی ورفع اشکال در خارج از زمان کلاس
 • ساخت پروژه های مختلف
 • شرکت در پروژه های استارتاپی
 • ارائه گواهی نامه

چه مطالبی را یاد میگیرید؟
 • شروع کار با JavaScript
  در این بخش با مقدمات جاوااسکریپت ، تنظیمات محیط توسعه و نصب آن، نحوه خروجی گرفتن آشنا میشوید
 • اصول پایه برنامه نویسی درجاوا اسکریپت (Basics)
  متغییرها (Variables) ثابتها (Constants) انواع داده های اولیه (Primitive Types) داده های پویا (Dynamic Typing) شیء ها (Objects) آرایه ها (Arrays) متدها (Functions) انواع متدها (Types of Functions)
 • عملگرها (Operators)
  عملگرهای جاوا اسکریپت (JavaScript Operators) عملگرهای ریاضی (Arithmetic Operators) عملگرهای انتسابی (Assignment Operators) عملگرهای مقایسه ای (Comparison Operators) عملگرهای برابری (Equality Operators) عملگر سه تایی (Ternary Operator) عملگرهای منطقی (Logical Operators) عملگرهای منطقی غیر بولین ها (Logical Operators with Non-booleans) عملگرهای بیتی (Bitwise Operators) اولویت اپراتورها (Operators Precedence) آزمون یادگیری تمرین
 • کنترل ها (Control Flow)
  دستور (If...else) دستور (Switch...case) دستور (For) دستور (While) دستور (Do...while) حلقه های بینهایت (Infinite Loops) دستور (For...in) دستور (For...of) دستور (Break and Continue) حل تمرین
 • شیء (Objects)
  اصول و مقدمات توابع Factory توابع Constructor خصوصیت Constructor خصوصیتهای شمارشی یک Object تکثیر یک Object Collection Math String Date حل تمرین
 • آرایه ها (Arrays)
  اصول و مقدمات اضافه کردن المان جستجوی المان (Primitive) جستجوی المان (Reference Types) توابع Arrow حذف المان خالی کردن آرایه ترکیب و تجزیه آرایه عملگر Spread پیمایش یک آرایه تلفیق آرایه ها مرتب کردن آرایه تست کرن المان های آرایه فیلتر کردن آرایه مپ کردن یک آرایه تقلیل آرایه حل تمرین
 • متدها (Functions)
  تعریف توابع و اعلانات Hoisting عملگر The Rest پارامترهای پیش فرض توابع Getter and Setter دستور Try and Catch Local و Global Let و Var کلمه کلیدی this جمع بندی حل تمرین
 • تجربه کسب میکنید

  در این دوره به اندازه یکسال کارآموزی تجربه کسب میکنید


تکنولوژی هایی که در این دوره می آموزید
 • MVC Concept
 • Advanced PHP
پیش نیازهای دوره
 • هیچ دانش قبلی نیاز نیست.
 • اطلاعات پایه ای از HTML کمک میکند ولی ضروری نیست