کارگاه CSS Frameworks

توضیحات دوره

در این کارگاه با بهترین فریم ورکهای CSS آشنا میشوید . Bootstrap ، Semantic و Materialize  را یاد میگیرید و سایتهای درجه یک با هر موضوعی را پیاده سازی میکنید. بعد از این دوره در استفاده از فریمورک های CSS حرفه ای میشوید


مشخصات دوره
 • 18 ساعت
 • ارائه فایلهای تمرینی کلاس
 • پشتیبانی ورفع اشکال در خارج از زمان کلاس
 • تشکیل کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی (تا 6 نفر)
 • ساخت حداقل 3 پروژه کامل
 • ارائه گواهی نامه

چه مطالبی را یاد میگیرید؟
 • آشنایی با ساختار فریم ورک ها
 • فریمورک Bootstrap
  آَشنایی با ساختار فریم ورک آشنایی با تکنیک های فریم ورک خصوصی سازی فریم ورک فارسی سازی فریم ورک ساختیک پروژه واقعی از 0 تا 100
 • فریمورک Semantic
  آَشنایی با ساختار فریم ورک آشنایی با تکنیک های فریم ورک خصوصی سازی فریم ورک فارسی سازی فریم ورک ساختیک پروژه واقعی از 0 تا 100
 • فریمورک Materialize
  آَشنایی با ساختار فریم ورک آشنایی با تکنیک های فریم ورک خصوصی سازی فریم ورک فارسی سازی فریم ورک ساختیک پروژه واقعی از 0 تا 100
 • جمع بندی و معرفی فریمورک های بیشتر و روش استفاده از آنها

تکنولوژی هایی که در این دوره می آموزید
 • مرور CSS
 • آشنایی با اصول فریم ورک ها و روش نوشتن آنها
 • Bootstrap
 • Semantic
 • Materialize
پیش نیازهای دوره
 • آشنایی با HTML
 • آشنایی با CSS