کارگاه Service ها دراندروید

توضیحات دوره

در این دوره با یکی از مهمترین کامپوننت های اندروید آشنا میشوید .


مشخصات دوره
 • 15 ساعت
 • ارائه فایلهای تمرینی کلاس
 • پشتیبانی ورفع اشکال در خارج از زمان کلاس
 • تشکیل کلاس به صورت خصوصی و نیمه خصوصی (تا 6 نفر)
 • ساخت حداقل
 • ارائه گواهی نامه

چه مطالبی را یاد میگیرید؟
 • معرفی Service ها
 • Sticky & non-Sticky
 • معرفی Bound Service
 • local binding
 • Remote Binding
 • bind to remote service
 • Simple Secure Service & Service Intent must be explicit
 • IntentService
 • Bound IntentService - Local binding using IntentService

مواردی که در این دوره می آموزید
 • Android Services
s
پیش نیازهای دوره
 • آشنایی با Android Studio
 • آشنایی با Java